Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".

x
Arcybiskup odpowiada prezydentowi w sprawie lekcji religii

Arcybiskup odpowiada prezydentowi w sprawie lekcji religii

16.05.2019

Krakowska kuria nie wyraziła zgody na zmniejszenie liczby godzin religii w krakowskich szkołach średnich. Zamiast tego proponuje, by część lekcji odbywała się na terenie parafii.

Pismo z prośbą o zmniejszenie liczby godzin nauki religii w pierwszych klasach szkół średnich prezydent Jacek Majchrowski wysłał do abp. Marka Jędraszewskiego na początku tego tygodnia.

Jego apel miał związek z przyjętą pod koniec marca przez krakowskich radnych uchwałą kierunkową, której celem było zobowiązanie dyrektorów do wyznaczania lekcji religii na pierwszej lub ostatniej godzinie. Ta część uchwały została unieważniona przez wojewodę małopolskiego.

Wojewoda nie uchylił natomiast (choć skrytykował) punktu wprowadzonego do uchwały poprawką radnego Łukasza Wantucha, która zobowiązywała prezydenta do wystąpienia do krakowskiej kurii z prośbą o zmniejszenie wymiaru godzin katechezy z dwóch godzin do jednej tygodniowo w pierwszych klasach szkół średnich (taką możliwość daje rozporządzenie MEN z 1992 roku).

Absolutnie wyjątkowa sytuacja

Ma to być receptą na kumulację roczników. W tym roku - w związku z reformą edukacji - do liceów i techników przyjdzie niemal dwa razy więcej uczniów niż zwykle. W szkołach może być ciasno, nie obejdzie się również bez pracy na dwie zmiany. Stąd pomysł, by zmniejszyć wymiar lekcji religii, która nie jest przedmiotem obowiązkowym i ulżyć nieco uczniom i dyrektorom planującym nowy rok szkolny.

Prezydent w liście do abp. Jędraszewskiego wyraził przekonanie, że zgoda przyczyniłaby się do poprawy warunków nauki krakowskich uczniów, a także zapewnił, że zmniejszenie wymiaru lekcji religii miałoby “charakter jednorazowej decyzji w związku z absolutnie wyjątkową sytuacją rocznika uczniów, którego ona dotyczy”.

Miasto nie przygotowało szkół na kumulację? Pomogą parafie

Dziś krakowska kuria opublikowała odpowiedź na ten apel. Z komunikatu podpisanego przez ks. Andrzeja Kieliana, dyrektora Wydziału Katechetycznego można się dowiedzieć, że władze miasta od kilku miesięcy zapewniały, że nie będą występować do Kurii w tej sprawie. Zaznaczały również (o czym pisaliśmy w styczniu), że krakowskie szkoły są dobrze przygotowane na kumulację roczników, a problemy lokalowe, które pojawiły się już dwa lata temu w podstawówkach w związku z reformą edukacji, zostały “skutecznie pokonane” również dzięki współpracy dyrektorów z krakowskimi parafiami, które udostępniały swoje lokale na potrzeby szkół. - Takie rozwiązanie bez wątpienia może być wdrożone w przyszłym roku szkolnym w szkołach ponadpodstawowych. Parafie są otwarte na współpracę ze szkołami, by pokonać tymczasowe i potencjalne problemy lokalowe - zapewnia ks. Kielian.

Duchowny przypomina przy okazji, że zgodnie z prawem oświatowym to organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność i zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania. - Jeśli zatem, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie udało się tego dokonać organom samorządowym na czas zmian systemowych w oświacie, parafie i zakony są w stanie wyjść naprzeciw zaistniałym potrzebom i w najlepszym możliwe wymiarze zapewnić właściwe warunki edukacji - czytamy w komunikacie.

Kuria zaznacza też, że zgodnie z prawem dyrektor szkoły może wystąpić z pisemną prośbą do władz kościelnych o zmniejszenie wymiaru katechezy. - Takie sytuacje nie będą jednak przekształcane w powszechnie obowiązującą praktykę - głosi oficjalny komunikat krakowskiego Kościoła.

Anna Kolet-Iciek
Fot. FB Jacek Majchrowski

Pełna treść odpowiedzi krakowskiej kurii na pismo prezydenta Majchrowskiego:


W nawiązaniu do listu Pana Prezydenta Jacka Majchrowskiego do Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w sprawie ewentualnego zmniejszenia liczby godzin lekcji religii oraz do toczącej się w związku z tym dyskusji, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie pragnie wyjaśnić, co następuje.

Z dotychczasowych wypowiedzi i oświadczeń wynika, iż zarówno Małopolskie Kuratorium Oświaty, jak i krakowski Magistrat zapewniają, że oświata w Krakowie i całej Małopolsce jest dobrze przygotowana na nadchodzącą zwiększoną rekrutację do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Otwierane są dodatkowe oddziały w liceach i technikach oraz szkołach branżowych, powstały także nowe licea na bazie dotychczasowych gimnazjów.

Nie było także do tej pory żadnych sygnałów dotyczących ograniczenia ilości godzin religii. Władze miasta zgodnie zapewniały od początku bieżącego roku, że nie będą występować do Kurii w tej sprawie.

Już dwa lata temu, gdy wdrażana była reforma na poziomie szkół podstawowych wiele placówek sygnalizowało problemy lokalowe. Udało się je skutecznie pokonać, między innymi dzięki współpracy dyrektorów z krakowskimi parafiami. Istniały sytuacje, w których szkoły korzystały, a niektóre nadal korzystają, z pomieszczeń udostępnionych przez parafie lub zakony. Takie rozwiązanie bez wątpienia może być wdrożone w przyszłym roku szkolnym w szkołach ponadpodstawowych. Parafie są otwarte na współpracę ze szkołami, by pokonać tymczasowe i potencjalne problemy lokalowe. Jesteśmy w stanie użyczyć, ewentualnie także dostosować pomieszczenia będące w dyspozycji parafii oraz wspólnot zakonnych, o ile spełniają podstawowe zasady bhp, do możliwości prowadzenia lekcji, w tym zajęć z religii.

Art. 10 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe precyzuje, iż organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność w zakresie ściśle określonym, tj. dotyczącym zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania szkoły. Jeśli zatem, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie udało się tego dokonać organom samorządowym na czas zmian systemowych w oświacie, parafie i zakony są w stanie wyjść naprzeciw zaistniałym potrzebom i w najlepszym możliwe wymiarze zapewnić właściwe warunki edukacji. Zdajemy sobie sprawę, że jest to rozwiązanie przejściowe, jednak sprawdzone na poziomie szkół podstawowych. Odległości pomiędzy budynkami szkolnymi i parafialnymi czy zakonnymi w wielu miejscach Krakowa pozwalały i pozwalają na przyjęcie takiego rozwiązania.

Jednocześnie pozostajemy w kontakcie z dyrektorami wszystkich placówek edukacyjnych na terenie nie tylko Krakowa, lecz całej Małopolski, leżącej w granicach archidiecezji, podejmując decyzje, które mają na celu dobro ucznia i prawo do edukacji zgodnej z przekonaniami ucznia i jego rodziców oraz z polskim porządkiem oświatowym.

Ta współpraca z rodzicami i dyrektorami szkół już od wielu lat skutkuje wprowadzaniem skutecznych rozwiązań systemowych z uwzględnieniem specyfiki danej placówki. Sprawdzone i praktyczne rozwiązania funkcjonują w wybranych szkołach różnych poziomów, m. in. branżowych, gdzie proces nauczania uwzględnia praktyczną naukę zawodu w połączeniu z zajęciami innego rodzaju, w tym lekcjami religii. Po konsultacjach z dyrektorami, wychowawcami i nauczycielami religii uzgadniany jest taki kształt nauczania oraz wymiar godzin religii, by zarówno założenia programowe jak i pragmatyczne były możliwe do pogodzenia. Odbywa się to jednak na innych zasadach, niż odgórnie nałożona decyzja, traktująca wszystkich w sposób jednolity, nieuwzględniający realiów wybranych placówek.

Realizujemy zatem zasadę zawartą w §8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizacji nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1992 r. nr 36 poz. 55 z późn. zm.) mówiącą, iż indywidualnie, na pisemną prośbę dyrektora szkoły, zgodę na zmniejszenie wymiaru godzin z religii do jednej tygodniowo, może wyrazić biskup diecezjalny. Takie sytuacje nie będą jednak przekształcane w powszechnie obowiązującą praktykę.

ks. dr Andrzej Kielian
Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Kurii Metropolitalnej w Krakowie

made in osostudio