Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".

x

Aktualności

Znamy szczegóły rozporządzenia w sprawie nauki zdalnej

26.01.2022

Anna Kolet-Iciek redakcja@miastopociech.pl

Znamy szczegóły rozporządzenia w sprawie nauki zdalnej

fot. pexels.com

Minister edukacji Przemysław Czarnek podpisał dziś rozporządzenie w sprawie nauki zdalnej. Od 27 stycznia do 27 lutego przechodzą na nią uczniowie z klas V-VIII szkół podstawowych i wszyscy uczniowie ze szkół ponadpodstawowych. Pozostali mają uczyć się stacjonarnie. - To nie ma sensu - twierdzą nauczyciele.

- Obserwując dane epidemiologiczne musieliśmy podjąć decyzję o ograniczeniu nauki stacjonarnej w szkołach. Rośnie liczba chorych na koronawirusa. I to jest powód, dla którego musimy ograniczać naukę stacjonarną – zapowiedział wczoraj minister edukacji Przemysław Czarnek. Dziś podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Przez miesiąc edukacja zdalna będzie dotyczyć jednak wyłącznie uczniów mieszkających w województwie kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim, którzy w poniedziałek kończą swoje ferie. Pozostali uczniowie będą łączyć naukę zdalną z zimowym wypoczynkiem.

Wiadomo już, że do 27 lutego zamknięte będą również szkoły artystyczne realizujące wyłącznie kształcenie artystyczne, czyli m.in. szkoły muzyczne I i II stopnia. Zajęć stacjonarnych nie będzie również w szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w klasach V-VIII i liceach ogólnokształcących.

Kto będzie mógł uczyć się stacjonarnie?

Nauka zdalna nie dotyczy przedszkolaków, dzieci z zerówek oraz uczniów klas I-IV szkół podstawowych.

Dyrektorzy szkół i nauczyciele zastanawiają się, jak sprawnie zorganizować edukację przy takim podziale. W klasach czwartych uczą zwykle ci sami nauczyciele, co w starszych rocznikach. Wielu będzie musiało prowadzić lekcje dla starszych uczniów ze szkoły. A to, jak zauważa Janusz Aftyka, założyciel Ogólnopolskiego Forum Oświatowego Nauczycieli i Dyrektorów może być bardzo trudne: - Obawiam się, że technicznie szkoły tego nie wytrzymają. Nadal w wielu szkołach internet pozostawia wiele do życzenia - zauważa Aftyka.

Na swoim Forum przeprowadził ankietę, w której zapytał: “Czy Twoim zdaniem organizacja pracy od jutra na klasy 1-4 i 5-8 jest słuszna?”. Do tej pory wzięło w niej udział kilkaset osób. Ponad 360 odpowiedziało, że nie jest to dobry pomysł. Kolejne 100 nie widzi w tym podziale żadnego sensu. Jedynie 24 osoby uznały to za dobre rozwiązanie.

Co jeszcze znalazło się w rozporządzeniu?

 • Zgodnie z podpisanym dziś rozporządzeniem w szkołach podstawowych specjalnych (klasy V-VIII), a także w szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej zajęcia, będą mogły być prowadzone stacjonarnie. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmie dyrektor.
 • Na dotychczasowych zasadach będą pracowały młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze i poradnie psychologiczno-pedagogiczne ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kształcenia specjalnego, w tym realizacji zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem i uczniem.
 • W przypadku szkół, których funkcjonowanie zostało ograniczone – w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania – dyrektor jest zobowiązany do zorganizowania zajęć stacjonarnie na terenie szkoły lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w budynku szkoły.
 • Bursy i internaty będą działały na dotychczasowych zasadach.
 • Pozostawiono możliwość zorganizowania konsultacji na terenie szkoły dla uczniów przygotowujących się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty czy maturalnego. Dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego. Udział w konsultacjach jest dobrowolny. Organizacja konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły.
 • Uczeń przygotowujący się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty lub maturalnego powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Dodatkowo, w ramach konsultacji, dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.
 • Ze względu na specyfikę kształcenia zawodowego dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego będą mogli zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie). Zajęcia te będą odbywać się w wybranych dniach tygodnia, a wymiar tych zajęć nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo.
 • Możliwe jest również odbywanie praktyk zawodowych stacjonarnie, w miejscu ich prowadzenia. Jednocześnie zachowana została również możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii (np. w formule wirtualnego przedsiębiorstwa lub projektu edukacyjnego).
 • Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
 • Przewidziane rozwiązania mają również zastosowanie do kształcenia praktycznego realizowanego w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 • Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
 • Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed 27 stycznia 2022 roku i nie były prowadzone zdalnie (zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe), będą mogły być realizowane w miejscu ich prowadzenia, aż do czasu ich zakończenia. Natomiast turnusy, które rozpoczęły się w okresie od 27 stycznia do 27 lutego br., mogą być nadal prowadzone zdalnie.
 • W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego – dla uczniów i słuchaczy, którzy przystępują odpowiednio do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 – dyrektor będzie mógł zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu.
 • W klasie programowo najwyższej szkoły artystycznej, w której jest przeprowadzany egzamin dyplomowy lub egzamin końcowy, dyrektor może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne artystyczne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu dyplomowego lub egzaminu końcowego.
 • Za zgodą dyrektora szkoły, centrum lub placówki uczniowie mogą brać udział w trybie stacjonarnym w konkursach, olimpiadach i turniejach.


Komentarze (1)

Mama
28.01.2022 16:45
To jest chore i nie ma w tym krzty rozumu, logiki to jest dyskryminacja. Wszystko potwierane a znowu nasze dzieci na, zdalne. Nie pozwolmy na to DOSC!!!!

Dodaj komentarz

Newsletter

Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na newsletter.

made in osostudio