Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".

x

Aktualności

Jak dostać się do wymarzonej szkoły?

Jak dostać się do wymarzonej szkoły?

29.04.2019

W Krakowie trwa nabór do szkół średnich. W tym roku o przyjęcie do pierwszej klasy będzie się ubiegać niemal dwa razy więcej kandydatów niż zwykle. Czy miasto jest na to przygotowane?

Jednym z efektów reformy edukacji jest tegoroczna kumulacja roczników. O miejsce w szkołach średnich ubiegają się bowiem ostatni absolwenci gimnazjów i pierwsi absolwenci ośmioklasowych szkół podstawowych. Tych pierwszych w Krakowie jest ponad 6,2 tys. Podstawówkę skończyło natomiast ok. 7,1 tys. uczniów.

Do tego trzeba doliczyć dzieci spoza Krakowa, które co roku próbują swoich sił w rekrutacji do krakowskich liceów, techników, czy szkół branżowych. Nadal nie wiadomo ilu dokładnie uczniów spoza miasta zdecyduje się na naukę w Krakowie, szacunki mówią, że może ich być ponad 5 tys.

Miejscy urzędnicy, zajmujący się rekrutacją przekonują jednak, że część uczniów spoza Krakowa, która jeszcze rok temu pewnie zdecydowałaby się na naukę w naszym mieście teraz, ze strachu przed kumulacją, wybierze szkołę w swojej miejscowości.

W 37 samorządowych liceach, 22 technikach oraz 20 branżowych szkołach I stopnia miasto przygotowało prawie 19 tys. miejsc. Najwięcej - 10 tys. - jest ich w liceach, to o 5 tys. miejsc więcej niż zwykle. Technika mogą przyjąć ponad 6,6 tys. uczniów, a szkoły branżowe 2,7 tys.

Jak zwiększyć swoje szanse na dostanie się do szkoły?

Liczy się odpowiednia taktyka. Przede wszystkim we wniosku o przyjęcie uczeń powinien wskazać jak największą liczbę szkół, a w nich jak największą liczbę oddziałów klasy pierwszej. Na pierwszym miejscu warto wpisać szkołę, do której jest się najtrudniej dostać spośród wybranych przez ucznia placówek. Jeśli kandydatowi zabraknie punktów, by się do niej załapać, nic straconego - system poszuka miejsca w kolejnych wskazanych szkołach. Dlatego właśnie istotne jest, by było ich jak najwięcej.

Tegoroczna rekrutacja jest przeprowadzana odrębnie dla absolwentów gimnazjów i dla absolwentów ośmioletnich podstawówek. Ci pierwsi są przyjmowani do trzyletnich liceów, czteroletnich techników i trzyletnich branżówek, a drudzy – idący już nowym systemem edukacji – do czteroletnich liceów, pięcioletnich techników i trzyletnich branżówek.

Rekrutacja prowadzona jest na stronie krakow.e-omikron.pl.

Najwygodniej jest wypełnić wniosek rekrutacyjny w formie elektronicznej w serwisie. Umożliwia to śledzenie kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz otrzymywanie informacji o jej wynikach. Wniosek można też wypełnić w formie papierowej – wystarczy wydrukować jego formularz z systemu rekrutacyjnego lub pobrać go w szkole.

Wniosek rekrutacyjny, wypełniony i zapisany w systemie rekrutacyjnym, należy wydrukować, opatrzyć podpisem rodziców lub prawnych opiekunów kandydata i złożyć w szkole pierwszego wyboru (zajmującej pierwsze miejsce na liście wyborów).

Ważne terminy:

25 kwietnia – 10 czerwca – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (nie dotyczy szkół i oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego oraz szkół i oddziałów dwujęzycznych)

25 kwietnia – 16 maja – składanie wniosków o przyjęcie do szkół z oddziałami sportowymi, oddziałami mistrzostwa sportowego i oddziałami dwujęzycznymi (termin ten obowiązuje także, gdy oddział sportowy, mistrzostwa sportowego lub oddział dwujęzyczny nie jest wskazany we wniosku rekrutacyjnym na pierwszym miejscu na liście wybieranych szkół)

20–27 maja – próby sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego oraz sprawdziany kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych – terminy ustalają szkolne komisje rekrutacyjne

3 czerwca godz. 12.00 – ogłoszenie list kandydatów, którzy zaliczyli pozytywnie ww. sprawdziany i próby

21–25 czerwca – uzupełnienie wniosków o przyjęcie do szkół o kopie lub oryginały świadectwa ukończenia gimnazjów lub ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty

28 czerwca godz. 12.00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół

do 3 lipca – szkoły prowadzące kształcenie zawodowe wydają kandydatom skierowania na badania lekarskie

do 9 lipca – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany przez złożenie w niej oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w technikach i branżowych szkołach I stopnia także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

10 lipca godz. 12.00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół


Tyle klas pierwszych utworzą krakowskie licea

Szkoła; Liczba oddziałów dla absolwentów gimnazjum; Liczba oddziałów dla absolwentów szkoły podstawowej

1 I LO 7  7

2 II LO  8  8

3 III LO  7  7

4 IV LO  8  8

5 V LO  8  8

6 VI LO 8  8

7 VII LO  7  7

8 VIII LO  6  7

9 IX LO  4  5

10 X LO  7  7

11 XI LO  6  6

12 XII LO  6  6

13 XIII LO  6  6

14 XV LO  5  5

15 XX LO  7  7

16 XXI LO  1  1

17 XXVIII LO  4  

18 XLI LO  4  4

19 XLII LO  5  5

20 XLIII LO  4  4

21 XLIV LO  5  5

22 XIV LO (ZSO nr 5)   5

23 XVII LO (ZSO nr 7) 4  4

24 XVIII LO (ZSO nr 8)  4  4

25 XXIII LO (ZSO nr 9)   3

26 XXIV LO (ZSO nr 11)  5  5

27 XXV LO (ZSO nr 12)  4  4

28 XXXI LO (ZSO nr 13)  3  3

29 XXX LO (ZSO nr 14)  4  4

30 XXVII LO (ZSO nr 18)  3  3

31 XVI LO (ZSO nr 19)  4  4

32 LO Mistrzostwa Sportowego  2  2

33 I LO Sportowe 3  3

34 XXVI LO (ZSCh.)  2  2

35 XXII LO (ZSEl. nr 2)  1  1

36 XXXIII LO (ZS nr 3)  1  1

37 XXIX LO (ZSOdz. nr 1)  1  1

Anna Kolet-Iciek
fot. fotolia

Dodaj komentarz

made in osostudio